Szak- és diplomadolgozati témák

 

Dr. Csiky János

 • Flóratérképezés (különböző léptékű flórafeltárás és a chorológiai adatok többszempontú értékelése)
 • Vegetációtérképezés (különböző léptékű és rendszerezésű vegetációtérképek készítése és kiértékelése)
 • Növénytársulástan (társulástani kategóriákon alapuló, Braun-Blanquet módszertannal felvételezett növényzeti típusok sokféleségének feltárása, rendszerezése)
 • Növényrendszertan (hazai növényfajok morfológiai diverzitásának feltárása, taxonok elkülönítése, megkülönböztetése, rendszerezése)
 • Természetvédelem (elsősorban hazai területek természetességének/degradáltságának felmérése, természetvédelmi szempontú jellemzése a növényzet és a növényfajok alapján)
   

Dr. Horváth Győző

 

Dr. Kevey Balázs

 • Egy terület védett növényfajainak feltérképezése (szakirodalmi, herbáriumi, esetleg saját adatok felhasználásával)
 • Kastélyparkok növényzetének felmérése (jelenlegi és levéltári dokumentumok, régi térképek felhasználása, ritka fa- és cserjefajok, valamint lágyszárú növények feltérképezése)
 • Valamely földrajzi táj egy-egy növénytársulásának felmérése
   

Dr. Pál Róbert

 • Adott térség gyomflórájának és -vegetációjának feltárása és értékelése
 • Invázióbiológiai vizsgálatok (özönnövények biogeográfiai vizsgálata, kompetíciós vizsgálatok)
 • Magbank-vizsgálatok (vályogtéglák magkészletének vizsgálata)
   

Dr. Purger Jenő

Elérhetőség

Ökológiai Tanszék

purger@gamma.ttk.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

Ökológiai Tanszék

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Magyarország

+36 72 503 600 / 24123 mellék (tanszékvezető)
+36 72 503 600 / 24151 vagy 24523 mellék (intézeti titkárság)
Fax: +36 72 503 634

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode