Oktatási segédanyagok

Tárgyak az e-learningen (fejlesztés alatt):
BSc

 MSc

Viselkedésökológia (Dr. Purger Jenő)

Az állatok viselkedésének evolúciós megközelítése

A viselkedés változatossága

A viselkedés genetikája

A viselkedés fejlődése

Idegsejtek és viselkedés

A viselkedés szerveződése

Viselkedés és fosszíliák

A táplálkozás viselkedésökológiája

Az élőhely kiválasztásának ökológiája

 

Hallgatók előadásai

1-Az állatok viselkedésének evolúciós megközelítése.pdf (639,4 kB)
10-Az élőhely kiválasztásának ökológiája.pdf (798,7 kB)
11-A ragadozóellenes viselkedés ökológiája.pdf (1,7 MB)
12-A társas viselkedés ökológiája.pdf (1,1 MB)
13-Az ember viselkedésének evolúciós megközelítése.pdf (1 MB)
2-A viselkedés változatossága.pdf (1,6 MB)
3-A viselkedés genetikája.pdf (1,2 MB)
4-A viselkedés fejlődése.pdf (834,5 kB)
5-Idegsejtek és viselkedés.pdf (2,7 MB)
6-A viselkedés szerveződése.pdf (1,8 MB)
7-Viselkedés és fosszíliák.pdf (1,5 MB)
8-Adaptáció és viselkedésökológia.pdf (1,2 MB)
9-A táplálkozási viselkedésökológiája.pdf (1,5 MB)
 

Biogeográfia (Dr. Purger Jenő)

Bevezetés

Szétterjedés, tényezők, akadályok

Szétterjedés módok, fokozatok

Bennszülött, őshonos és maradvány fajok

Az élővilág elterjedését befolyásoló földtörténeti változások

 Jégkorszakok-Vikariancia

Biogeográfia-Éghajlat, földrajzi övezetek
Biogeográfia-Biómok

Biogeográfia-A szigetek biogeográfiai vonatkozásai
Terület-Fajszám összefüggés modellek
 

Etológia (Dr. Purger Jenő)

A viselkedés biológiája (2016.02.02.)

A viselkedés elemei  (2016.02.12)

Szabályozás (2016.02.19)

Az állati viselkedés szerepe a biológiai evolúcióban (2016.02.26)

Egyedfejlődés (2016.03.04)

Tanulási mechanizmusok (2016.03.08.)

Élelemszerzés és szociális tanulás (2016.03.22.)

Társas viselkedés (2016.03.29)

A kommunikáció (2016.04.05.)

Sexuális viselkedés és szaporodás (2016.04.12.)

Párosodási rendszerek (2016.04.19.)

Állatföldrajz


A fosszíliák szerepe a paleobiogeográfiában (2014.03.28.)

A szétterjedés módjai, fokozatai, fizikai és ökológiai akadályok (2014.03.28.)

A felemáslábú rákok (Amphipoda) globális diverzitása (2014.03.28.)

Biodiverzitás a Kárpát-m edencéb en (2014.03.28.)

Tápnövények és fo gyasztóik (2014.04.08.)

Eurázsiai emlős endemi zmusok (2014.04.11.)

 A Pannon-tenger  (2014.04.11.)

A gepárd z oológiája (2014.04.11.)

A hidrotermális kürtők élővilága (2014.05.29.)

Tegzesek (Trichoptera) globális és hazai diverzitása (2014.05.29.)

 

Zoológiai természetvédelmi szemináriumok

Program

Állatrendszertan gyakorlat

az anyagok az e-learning-en találhatók

Tengerbiológia


Bevezetés a tengerek ökológiájába (E-book, szerkesztette: Bräger Zsuzsanna)

 


 

Elérhetőség

Ökológiai Tanszék

purger@gamma.ttk.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

Ökológiai Tanszék

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Magyarország

+36 72 503 600 / 24123 mellék (tanszékvezető)
+36 72 503 600 / 24151 vagy 24523 mellék (intézeti titkárság)
Fax: +36 72 503 634

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode