Szakdolgozatok és Diplomamunkák

Folyamatos felvitel alatt...

2016

 

2015.

 

Hárságyi  Dorottya Éva (2015):  Kisemlősök intra-és interspecifikus affinitásának vizsgálata elevenfogó csapdák szekvenciái alapján (Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Somogyi Balázs Antal (2015):  A vörös róka (Vulpes vulpes) kisemlős csapdázásra adott predációs válaszának modellezése (Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Szép Dávid (2015):  A gyöngybagoly táplálék összetételének tájléptékű vizsgálata Baranya horvátországi és magyarországi területének összehasonlítása (Biológus MSc) Témavezető: dr. Purger Jenő, dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Bán Viktória (2015): Kisemlősök makroélőhely affinitása felújító lékvágásos erdőgazdálkodás okozta heterogén erdőrezervátumi pufferterületeken (Biológia BSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Góth Réka (2015): Bogárközösségek szerkezetének dinamikája Pécs belvárosában, lakótelepein és peremterületén (Biológia BSc) Témavezető: dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

Jánosa Gergely(2015): A fajkompozíció és a közösségi struktúra denzitásfüggő változása lékvágással fragmentált erdőfoltok kisemlős együtteseinél (Biológia BSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Kelemen Krisztina (2015): Kisemlősök mikroélőhely léptékű asszociáltságának vizsgálata felújító lékvágásos erdőgazdálkodással kezelt erdőrezervátumi pufferterületeken (Biológia BSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

 Morvai Anita (2015): A vörös róka (Vulpes vulpes)  predációs viselkedésének hatása a kisemlősök napi fogási sikerére és mozgási aktivitására (Biológia BSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Scmidt Kornél (2015): A Kis-Balaton lápterületein jellemző kisemlős együttesek összehasonlító vizsgálata permanens vízborítás mellett (Biológia BSc) Témavezető: dr. Horváth Győző –szakdolgozat

 

Tompa Márton (2015): A Pécsi Tudományegyetem Botanikus kertjének és a Balokány liget herpetofaunájának felmérése (Biológia BSc) Témavezető: dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

Zelles Mónika (2015):Lékvágásos erdőgazdálkodással fragmentált erdőfoltok domináns kisemlőseinek intra- és interspecifikus térbeli mintázata (Biológia BSc) Témavezető: dr. Horváth Győző –szakdolgozat

 

2014.

 

Gábor Anna (2014): Domináns rágcsálófajok mikroélőhely asszociáltságának vizsgálata a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Mecsek-hegység) területén (Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Horváth Kitti (2014): Különböző folyó menti sík területek kisemlős együtteseinek összehasonlító elemzése tájszerkezeti különbségek függvényében (Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Szűcs Dominika (2014): Magyarországi folyó menti sík területek kisemlős faunájának tér- és időbeli összehasonlítása bagolyköpet vizsgálatok alapján (Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Tóth Dániel (2014): Kisemlősök élőhely-használatának vizsgálata lékvágásos gazdálkodással kezelt erdőrezervátumi védőzónában (Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Bakonyi Éva (2014): A kisemkősök hosszú távú monitorozásának eredményei a védett törpeegér (Miromys minutus) tükrében a Kis-Balatonon (Biológia BSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Balikó Viktória (2014): A közönséges disznódelfin (Phocoena phocoena) akusztikus monitorozása (Biológia BSc) Témavezető:Bräger Zsuzsanna, Belső konzulens. dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

 Csabai Dávid (2014): Ivari és szezonális különbségek rágcsálófajok (Apodemus és Myodes) mozgásmintázatában különböző erdőszerkezetű területek fogás-visszafogás adatai alapján (Biológia BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Csiszár Evelin (2014): A PTE Botanikus Kertjében lévő madáretetőkön táplálkozó madarak faj- és egyedszám változásának nyomon követése (Biológia BSc) Témavezető: dr. Purger Jenő - szakdolgozat

 

Dévai Zsófia ((2014): Mesterséges bokorfészkek esélyeinek vizsgálata Pécs belvárosában, köztes- és peremterületén (Biológia BSc) Témavezető: dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

Horváth Adrienn (2014): Kisemlősök éves és szezonális demográfiai változása 2000-2012 közötti indirekt adatok alapján Baranya megyében (Biológia BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Kretz Viktória (2014): Habitat use of coastal dolphins (Parti delfinek élőhely használata) (Biológia BSc) Témavezető:Bräger Zsuzsanna, Belső konzulens. dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

Kulcsár Máté (2014): Az indiai szamóca (Potentilla indica) [G. Jackson] Th. Wolf ) elterjedése és társulási viszonyainak vizsgálata városi környezetben (Biológia BSc) Témavezetők: dr. Csiky János, dr. Balogh Lajos

 

Rácz Arnold (2014): A befogási sikert korlátozó tényezők hatásának vizsgálata a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) populáció gyarapodási paramétereire (Biológia BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Saller Orsolya (2014): Robusztus és nyílt populációbecslő módszer összehasonlítása egy eudomináns kisemlősfaj fogási adatainak felhasználásával (Biológia BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Szabó Réka (2014): A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének és Botanikus Kertjének odúparkjai és szerepük a 2012.-es és 2013.-as költési szezonban  (Biológia -Földrajz BSc) Témavezető: dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

Timár Adrienn (2014): A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Parkjának növényvilága (Biológia-testnevelés (minor) tanár alapszakos Témavezető: dr. Kevey Balázs – szakdolgozat

 

Tóth Benjámin (2014): A Malomvölgyi-tó kétéltűfaunája Biológia BSc) Témavezető: dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

2013.

 

Danka Csilla (2013): Fajkompozíció és diverzitás változása égetett és legeltetett tóparti gyepterület kisemlős együtteseinél. (Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző-diplomamunka

 

Kanyik Kitti (2013): A közönséges kószapocok (Arvicola amphibius) vízborítás hatására történő szétterjedése a Kis-Balatonon.(Biológus MSc) Témavezető: dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Bálint Levente Ádám (2013): A Malomvölgyi-tó hüllőfaunája. (Biológia BSc) Témavezető: Dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

Erdődi Lívia (2013): A makroökológia, mint nagy tér-és időléptékű biotikai adatok elemzésének tudományterülete.(Biológia BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Hárságyi Dorottya (2013): A vörös róka (Vulpes vulpes) opportunista predációs viselkedésének hatása a kisemlősök csapdázási eredményeire. (Biológia BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Róth Klaudia (2013): Cickányfajok kvantitatív és kvalitatív adatainak megoszlása a mezei pocok eltérő demográfiai trendjével jellemzett időszakokban.(Biológia BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Schäfer Zsófia (2013): Pókfajok taxonómiai problematikája bikapók (Eresus) fajok példáján. (Biológia BSc) Témavezető: Dr. Vadkerti Edit – szakdolgozat

 

Szép Dávid (2013): Óhid és Kisgörbő kisemlős faunájának vizsgálata gyöngybagoly (Tyto alba) köpetek vizsgálata alapján.(Biológia BSc) Témavezető: Dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

Takács Viktória (2013): A predációs ráta mérésének lehetősége mesterséges zsákmány alkalmazásával.(Biológia BSc) Témavezető: Dr. Purger Jenő – szakdolgozat

 

2011.

 

Bertalan Lívia (2011): A feket rigó (Turdus merula) költési sikerének viszgálata urbánus környezetben. (biológus MSc) (Témavezető: Dr. Purger Jenő) – diplomamunka

 

Fábián Adrienn (2011): A paksi atomerőmű hatása a környező vizekre vízkémiai vizsgálatok tükrében. (biológus) (Témavezető: Kováts Gergely, Konzulens: Bengernóné dr. Vadkerti Edit) – diplomamunka

 

Frank Krisztián (2011): A kísérletező zavarásának hatása mesterséges talaj- és bozótfészkek túlélésére. (biológus MSc) (Témavezető: Dr. Batáry Péter, Konzulens: Dr. Purger Jenő) – diplomamunka

 

Hegedüs Edina (2011): Költési viselkedés szekvenciáinak időbeli mintázata gyöngybagoly pároknál. (biológus MSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – diplomamunka

 

Krizsán Éva (2011): Jaguárok (Panthera onca) és oroszlánok (Panthera leo) környezetgazdagítási preferenciájának vizsgálata a Szegedi Vadasparkban. (biológus) (Témavezető: Endrédi Lajos, Konzulens: Dr. Horváth Győző) – diplomamunka

 

Pető Katalin (2011): Kisemlős populációk gyarapodási dinamikájának becslése erdei élőhelyeken. (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – diplomamunka

 

Stercz Balázs (2011): Legeltetéssel zavart, mozaikos élőhelyen domináns rágcsálófajok populációdinamikai vizsgálata különböző típusú modellek segítségével. (Témavezetők: Dr. Horváth Győző, Herczeg Róbert) – diplomamunka

 

Tóth Ádám (2011): Miként befolyásolják a különböző tojástípusok a mesterséges talajfészkek túlélési esélyeit? (biológus MSc) (Témavezetők: Dr. Purger Jenő, Dr. Batáry Péter) – diplomamunka

 

Danka Csilla (2011): Kisemlősök közösségszerkezeti változásai mozaikos élőhelyen. (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

Gotthard Tímea (2011): A Királyegyházán épülő cementgyár várható környezeti hatásai kérdőíves felmérés alapján. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Purger Jenő) – szakdolgozat

 

Kanyik Kitti (2011): A mezei pocok (Microtus arvalis) demográfiai ciklusainak vizsgálata köpetvizsgálatok alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

Kiss Tamás (2011): A CORINE és a MÉTA élőhely térképezési adatbázis felhasználhatóságának összehasonlító elemzése a kisemlős  közösségek tájléptékű elemzésében. (Témavezető: Dr. Horváth Győző, Konzulens: Ortmann-né Dr. Ajkai Adrienne )– szakdolgozat

 

Pernecker Bálint (2011): Tisztított szennyvíz bevezetésének hatása a makrogerinctelen fauna összetételére a Völgységi-patak Vékény-Váraljai szakaszán. (biológia BSc) (Témavezetők: Czirok Attila, Horvai Valér, Dr. Csabai Zoltán, Konzulens: Dr. Vadkerti Edit) – szakdolgozat

 

Tölgyfa Attila (2011): A Völgységi-patak középső- és alsó szakaszának vízminősége a makrogerinctelen fauna és kémiai vizsgálati eredmények alapján. (biológia BSc) (Témavezető: Horvai Valér, Konzulens: Dr. Purger Jenő) – szakdolgozat

 

Veres Krisztina (2011): Agrár- és vizes területekben domináns élőhely mozaikok kisemlős közösségeinek vizsgálata bagolyköpetek elemzése alapján. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

2012.

 

Horváth Barbara (2012): A Microtus oeconomus méhelyi populációgenetikai vizsgálata a mitokondriális cyt gén és mikroszatellita markerek polimorfizmusa alapján. (Biológus MSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Méhes Nikoletta (2012): Árvaszúnyog (Diptera: Chironomidae) együttesek szerkezete különböző alapkőzeteken futó hegyvidéki patakokban(Biológus MSc)Témavezető:  Dr. Csabai Zoltán PTE.TTK.KI, Dr. Móra Arnold és Szivák Ildikó MTA. ÖK., konzulens: Dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Wágner Emese (2012):Két védett szimpatikus Microtus faj együtt-előfordulási mintázata a Kis-Balaton lápterületein.(Biológus MSc)Témavezető: Dr. Horváth Győző – diplomamunka

 

Fodor - Bognár Klaudia Klára (2012): A biogén mészkőképződés (Biológia Bsc)Témavezető:  Bengernóné Dr. Vadkerti Edit – szakdolgozat

 

Gábor Anna (2012): Koegzisztens rágcsálófajok területhasználata a Kőszegi - forrás Erdőrezervátum (Mecsek-hegység) különböző erdőfoltjaiban (Biológia Bsc)Témavezető:  dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Horváth Kitti(2012): A gyöngybagoly és az erdei fülesbagoly táplálék-niche vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén.(Biológia Bsc)Témavezető:  dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Jáger Zsófia(2012): Védett cickányok (Soricimorpha) kvalitatív és kvantitatív adatainak többéves változása bagolyköpet vizsgálatok alapján Baranya megyében.(Biológia Bsc)Témavezető:  dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Pittino Laura(2012): Kisemlős populációk demográfiai változásának összehasonlító elemzése a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum magterületén és pufferzónájában.(Biológia Bsc)Témavezető:  dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Szűcs Domonika(2012): A kisemlősfauna tájléptékű összehasonlítása a fertő-Hanság és a Dráva mente különböző tájegységeiben gyűjtött gyöngybagoly köpetek alapján.(Biológia Bsc)Témavezető:  dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Telek Elek(2012): A brachypter egyenesszárnyú (Orthoptera) taxonok előfordulása és természetvédelmi jelentősége Magyarországon.(Biológia Bsc)Témavezető:  Bengernóné Dr. Vadkerti Edit, konzulens: Kisbenedek Tibor JPM. – szakdolgozat

 

Véninger Eszter(2012):Kisemlős közösségek szerkezetének és összetételének különbsége "ex lege" lápterületen végzett monitorozás alapján.(Biológia Bsc)Témavezető:  Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Weisz Anett(2012):A gyöngybagoly (Tyto alba) költési sikerét veszélyeztető tényezők közvetlen megfigyelése infrakamerás videomonitoring alapján.(Biológia Bsc)Témavezető:  Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

Zana Brigitta(2012):A fajkompozíció és közösségszerkezet 10 év távlatában mérhető változása emberi zavarásokban eltérő két lápterület kisemlős faunájában.(Biológia Bsc)Témavezető:  Dr. Horváth Győző – szakdolgozat

 

2010.

 

Gál Janka (2010): A környezeti és az emberi zavarás hatása a kisemlősök közösségi összetételére védett lápterületen. (biológus) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – diplomamunka

 

Herczeg Róbert (2010): Rekolonizáció és együtt-előfordulási mintázat kisemlősök terület-elfoglalási dinamikájában lápterületeken. (környezettudomány) (Témavezető: Dr. Horváth Győző)– diplomamunka

 

Sali Nikolett (2010): Kisemlős populációk mennyiségi változása és közösség szerkezeti különbségek a Kis-Balaton lápterületein. (biológus) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – diplomamunka

 

Szücs László (2010): Populációméret becslési eljárások alkalmazása kisemlősök demográfiai változásának monitorozásában. (biológus) Témavezető: Dr. Horváth Győző) – diplomamunka

 

Varga Zsófia Katalin (2010): Tarsza fajok (Isophya, Tettigoniodea) filogenetikai analízise a mitokondriális DNS CO-1 régiója alapján. (biológus) (Témavezető: Bengernóné dr. Vadkerti Edit) – diplomamunka

 

Bodonyi Róbert (2010): A vöröshátú erdeipocok populáció egyedeinek térbeli megoszlása és mozgási mintázata a szegély zárt erdő gradiens mentén védett erdei és újraerdősödő élőhelyen. (környezettan BSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

Nagy Krisztina (2010): Bagolyköpet-vizsgálatokra alapozott kisemlős monitorozás országos adatainak tájegységekre vonatkoztatott értékelése 2006-2008 közötti időszakban. (környezettudomány) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

Szigeti Csilla (2010): A feketerigó (Turdus merula) első és második fészekaljainak túlélési esélyei. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Purger Jenő) – szakdolgozat

 

Térdig gabriella (2010): Kisemlősök közösségi szinten mérhető válasza lápterületek vízszintváltozásának hatására (környezettan BSc) Témavezető: Dr. Horváth Győző) -       szakdolgozat

 

Tóth Dániel (2010): Pirók erdeiegér populációk egyedeinek mozgásmintázata Kis-Balaton lápterületein. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

Wágner Emese (2010): A pirók erdeiegér szétszóródási dinamikája erdei és degradált mozaikos területeken. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

2009.

Agócs Gabriella (2009): Az autópályák állatvilágra gyakorolt hatásai és ökológiai kompenzációjuk lehetőségei (környezettan tanár szakos) Témavezető: Dr. Hotrváth Győző) - diplomamunka

 

Békésiné Kallenberger Heléna (2009): A feketerigó áprilisi és júniusi fészekaljainak túlélési esélyei - egy fészekalj predációs vizsgálat tanulságai. (biológus)
(Témavezető: Dr. Purger Jenő) – diplomamunka

 

Bogya Zita (2009): Erdészeti kezelés és vadgazdálkodás által terhelt különböző erdőfoltok kisemlőseinek csapdázásos felmérései a horvátországi Haljevo területein.(biológia- környezettan) (Témavezető: Dr. Horváth Győző)- diplomamunka

 

Götzer Katalin (2009): A magyarországi tarsza fajok (Orthoptera, Tettigoniidae, Isophya) vizsgálata RAPD-analízissel. (biológus) (Témavezető: Dr. Vadkerti Edit, Konzulens: Kuczmog Anett) - diplomamunka

 

Inhoff Edina (2009): A PTE Botanikus Kert madárvilágának fenológiai és térbeli mintázata. (biológia-környezettan) (Témavezető: Dr. Purger Jenő) – diplomamunka

             Néder László (2009): Rágcsáló populációk térbeli asszociáltsága különböző struktúrájú erdei élőhelyek használatában. (biológus) (Témavezető: Dr.             Horváth Győző) – diplomamunka

 

Pereszlényi Zsuzsanna (2009): Feeding behaviour of common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in the Amvrakikos Gulf, Greece. (biológus) (Témavezetők: Dr. Giovanni Bearzi, Dr. Stefano Agazzi. Konzulens: Dr. Horváth Győző) – diplomamunka

 

Soós Nándor (2007):Együtt élő rágcsáló populációk túlélési és mozgási mintázata                védett erdei és újraerdősödő terület használata függvényében (biológus)

            (Témavezető: Dr. Horváth Győző) - diplomamunka

 

Szilágyi Eszter (2009): Pécs madárvilágának térbeli- és fenológiai mintázata: a Pintér-kert és a Tettye-park, valamint a Belváros észak-nyugati részének példáján. (biológia-környezettan) (Témavezető: Dr. Purger Jenő) – diplomamunka

 

Hegedűs Edina (2009): A gyöngybagoly költési viselkedésének összehasonlítása költőládás és szabad fészkelőhelyek vizsgálata alapján. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) - szakdolgozat

 

Horváth Barbara (2009): A gyarapodás és a populáció-növekedési ráta együttes becslése mozaikos élőhelyen pirók erdeiegér szubpopulációknál. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

Spitzer Klaudia (2009): Gyöngybagoly (Tyto alba) hím és nőstény táplálékszerzési aktivitásának összehasonlítása. (biológia BSc) (Témavezető: Dr. Horváth Győző) – szakdolgozat

 

2008.

 

Borsics József (2008): Csapdázási adatok felhasználhatósága az északi pocok fajvédelmi programjának megvalósításában Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)- diploma munka

 

            Bulkai Lajos (2008): Ivari versengésre utaló bélyegek elemzése Philopterus coarctatus tolltetű fajban. (kiegészítő szakos) Pécsi

            Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék (Témavezető: Dr. Rózsa Lajos, Konzulens: Dr. Vadkerti Edit) – diplomamunka

 

Csuka Szilvia (2008): Befolyásolják-e a gyurmatojások a mesterséges talajfészkek túlélési esélyeit? (tanár szak) Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék (Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens) - diplomamunka

 

Futó Kinga (2008): A populációméret szezonális változása különböző erdei élőhelyek generalista kisemlőseinél Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

            Gunszt Dóra (2008): A szomszédos élőhelyek, szegélyek és a betakarítás hatása    kisemlősök energiafűben történő szétterjedésére Témavezető:             Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus

 

Kurucz Kornélia (2008): Befolyásolják-e a mesterséges talajfészkekbe helyezett különböző tojástípusok a fészekaljak túlélési esélyeit? (Témavezető: Dr. Purger Jenő) - diplomamunka

 

Nyárády Kata (2008): Tarsza fajok (Orthoptera, Tettigoniidae, Isophya) összehasonlító vizsgálata Baranya-megyében. Témavezetők: Dr. Vadkerti Edit, Dr. Putnoky Péter) – diplomamunka

Türmer Katalin (2008): Baranya megye kisvízkataszterének elkészítése és a kisvizek kategóriák szerinti kiértékelése. (Témavezetők: Dr. Purger Jenő, Schäffer Dávid – diplomamunka

 

Végh Brigitta Éva (2008): A barna ásóbéka populációdinamikai vizsgálata a Barcsi borókás területén. (Témavezetők: Dr. Purger Jenő, Schäffer Dávid) - diplomamunka

 

2007

 

Bálint Diána (2007): Élőhelydegradáció hatása védett lápterület kisemlős közösségének szerkezetére és a populációk mennyiségi viszonyaira. (biológia-környezettan).
Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék 18 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Fábián Eszter (2007): Pajzsmirigyhormon vizsgálatok és azok lehetséges adaptív szerepe gyöngybagolyban. (biológus)

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék 30 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus. Konzulensek: Dr. Mátics Róbert, Klein Ákos)

 

Juhász Rita (2007): Vörösbegyek (Erithacus rubecula) őszi vonulásdinamikájának vizsgálata két Actio Hungarica tábor eredményei alapján. (biológia-környezettan).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék 66 pp.

(Témavezető: Dr. Csörgő Tibor (ELTE TTK Állatszervezettan Tanszék; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Kasza Orsolya (2007): A gyöngybagolytojó, Tyto alba (Scopoli, 1769) viselkedésmintázatának összehasonlító vizsgálata az inkubáció és a fiókák kikelése utáni időszakban. (biológus).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék 33 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Mérő Thomas Olivér (2007): A két hazai fehérfogú cickány (Crocidura suaveolens, Crocidura leucodon) területhasználata mozaikos élőhelyen. (biológia).

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Orbán Eszter Éva (2007): Az erdőművelés hatására kialakult szegélyek és különböző növényzeti foltok hatása a kisemlős közösség összetételére és a karakter fajok térbeli megoszlására. (biológus).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék 35 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

ikász Eszter (2007): A törpeegér előfordulási adatainak összehasonlító elemzése a Kis-Balaton mocsaras területein. (biológia-környezettan).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék 51 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Makszin Lilla (2007): Az erdei (Sorex araneus) és a mezei cickány (Crocidura leucodon) térbeli eloszlása különböző erdei élőhely fragmentumokban. (biológia-környezettan).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék 55 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

2006

Ábrahám Attila (2006): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) vadászati és táplálékhordási viselkedésének elemzése videokamerás módszerrel. (biológus).Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 35 pp. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Csonka Gergely (2006): A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius Pallas, 1771) szétterjedési mozgásának modellezése mozaikos tóparti élőhelyen. (biológus).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 40 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Dremmel László (2006): A Kis-Balaton refúgiális mocsaras élőhelyeinek összehasonlítása a kisemlősök kvantitatív karakter értékei alapján. (biológus).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 46 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Dudás Réka (2006): Indikátor jelentőségű kisemlősök térbeli mintázatának monitorozása bagolyköpet analízis alapján. (biológus)

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 42 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Gondos Mónika (2006): A faunisztikai felmérésektől a populáció szintű monitorozásig: a kisemlősök eloszlásának vizsgálata a Kis-Balaton védett területein. (biológus).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 43 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

2005

Dévényi Borbála (2005): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) szelektív zsákmányolásának vizsgálata a kisemlősök indirekt monitorozásának vonatkozásában.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 38 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Horvai Valér Endre (2005): A Barcsi borókás kétéltű faunájának szünbiológiai vizsgálata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék  44 pp.

(Témavezetők: Dr. Purger Jenő egyetemi docens és Schäffer Dávid tudományos segédmunkatárs).

 

Sárfi Nikoletta (2005): Kisemlősök tíz éves monitorozása erdei élőhelyen, populációdinamikai és közösségi szintű változások. Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 39 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

2004

 

Kúti Zsuzsanna (2004): Az időjárási frontok hatása a kukoricamolyra (Ostrinia nubilalis Hbn.) és az amerikai fehér medvelepkére (Hyphantria cunea Drury) 1971-2000.Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 40 pp.

(Témavezető: Dr. Puskás János főiskolai docens, Szombathely, BDTF, Természettudományi Főiskolai Kar, Természetföldrajzi Ttanszék; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

Czinkócziné Varga Ida (2004): A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájának szünbiológiai vizsgálata. Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 24 pp

(Témavezető: Dr. farkas Sándor egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, ÁTK;Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

Ferenczi Katalin (2004) Zsákmányszelekció és asszociáltság vizsgálata a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékában . (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus). Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 43 pp.

 

Jillek Rita (2004): Foltok közötti mozgás elemzése és modellezése egy erdei élőhely Apodemus agrarius populációjánál. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus). Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 51 pp.

 

Kentzler Eszter (2004): Köpetvizsgálatokon alapuló long-term kisemlős monitorozás térinformatikai és populációdinamikai szempontú feldolgozása két gradációra képes faj (Apodemus agrarius és Microtus arvalis) példáján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 47 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Kontha Eszter ­­(2004): Szárazföldi ászkarákok (Isopoda: Oniscidea) szünbiológiai vizsgálata a Jakab-hegyen.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 33 pp.

(Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, ÁTK; Konzulens:

Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

Mészáros Anna Lídia (2004): Fészekaljpredációs vizsgálatok a Karolina külfejtő északi rekultivált területén és annak szegélyén. (Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens). Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 

 

Oláh Zsuzsa (2004): A vöröshátú erdei pocok (Clethrionomys glareolus) téli túlélésének becslése és modellezése.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Tóth Zoltán (2004): A mortalitás vizsgálata a Baranya megyei költőládás gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) populáció költésében. Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 29 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

2003

Baksza Ildikó (2003): A gyöngybagoly, Tyto alba predációjának és szaporodási sikerének vizsgálata tájökológiai megközelítésben.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 43 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Czigány Boglárka (2003): Nappali lepkék diverzitásának változása térben és időben Göcsej három jellegzetes élőhelyén.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 57 pp.

(Témavezető: Dr. Ábrahám Levente, Kaposvári Múzeum, Természettudományi Osztály; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus). 

 

Eichardt János (2003): A talajlakó pókok (Aranea) faunisztikai és ökológiai vizsgálata Tömördön (1999-2002).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 30 pp.

(Témavezető: Dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, BDTF, Szombathely; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Gyimóthy Zsuzsa (2003): A vörösbegy (Erithacus rubcula) őszi vonulása egy nyugat-dunántúli élőhelyen. (Témavezető: Dr. Gyurácz József főiskolai docens, BDTF, Szombathely; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 47 pp.

 

Kacsinecz Gábor (2003): Egy gyertyános-tölgyes erdő Apodemus flavicollis populációjának tér-időbeli mintázata és mozgáskörzetének vizsgálata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 45 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Konz Tímea (2003): A földi pocok, Microtus subterraneus mozgásmintázata és élőhelyhasználata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 49 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Müller Ernő (2003): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) regionális költésének értékelése kulcsfaktor analízis alkalmazásával.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 35 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus). 

 

Németh Tamás (2003): A tájmintázat hatása a gyöngybagoly, Tyto alba költés- és táplálkozás-ökológiájára.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 52 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Sturcz Anita (2003): Az Apodemus flavicollis és a Clethrionomys glareolus mikrohabitat használata erdei élőhelyen.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 44 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Szabó Orsolya (2003): Csapdaállomásokon megjelenő asszociáltság vizsgálata egy erdei élőhely kisemlős közösségében.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 49 pp. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Varga Andrea (2003): Cickányok (Soricidae) csapdázhatóságának eredményei erdei és mozaikos élőhely kisemlős közösségének felmérése során.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 55 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Vilisics Ferenc (2003): A Babarcszőlősi-pikkely ászkafaunájának (Isopoda, Crustacea) vizsgálata, különös tekintettel az Armadillidium opacum (C.L.Koch 1941) fajra.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 47 pp.

(Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi docens Kaposvári Egyetem; Konzulens: Bengernóné Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

Zavaczki Ágnes (2003): A sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) téli túlélése biotikus és abiotikus faktorok függvényében.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

2002

Faludi Gabriella (2002): Az Apodemus agrarius folthasználata és foltok közötti mozgásmintázata erdei és mozaikos tóparti élőhelyen.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 59 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Ferencz Zsuzsanna (2002): Havi és napi csapdázhatóság vizsgálata három rágcsáló populáció fogás-jelölés-visszafogás alapján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 47 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Hamburger Krisztina Tímea (2002): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop.,1769) denzitásfüggő predációjának vizsgálata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünbiológiai Tanszék 46 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Horváth Erika (2002): Dombóvár környékének kisemlős faunája, gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetek vizsgálata alapján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 19 pp.

(Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

Lajos Lilla (2002): A Szársomlyó-hegy pókfaunisztikai- közösségökológiai vizsgálata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

(Témavezető: Dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, BDTF, Szombathely; Konzulens: Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

Miltényi Attila (2002): A talajlakó pókok (Aranea) faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Ság hegyen (1998-2001).

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 46 pp.

(Témavezető: Dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, BDTF, Szombathely; Konzulens: Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

Nagy Andrea (2002): Szezonális aktivitás és demográfiai mintázat egy erdei habitat rágcsáló populációinál

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 39 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Pogány Ákos (2002): A védett csalitjáró pocok, Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) országos elterjedése és szünbiológiai vizsgálata a Kis-Balaton területén.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 44 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Raffai Anita Zsuzsanna (2002): A Villányi-hegység mentén bagolyköpetekből indirekt kimutatott kisemlősök közösségi vizsgálata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 44 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Sárkány Henrik (2002): Erdőrezervátumi pufferterület kisemlős közösségének diverzitási elemzése hét éves monitorozás alapján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 33 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Schäffer Dávid (2002): Rágcsáló populációk tér-időbeli dinamikája mozaikos élőhelyegyüttes foltmintázatának elemzése alapján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 39 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Szabados Bernadett (2002): Az Armadillidium vulgare Latr., biológiája.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 31 pp.

(Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi docens Kaposvári Egyetem; Konzulens: Bengernóné Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

Teszlák Péter (2002): A pellérdi halastavak madárfaunájának szezonális dinamikája.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

(Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

2001

 

Gáborik Ákos (2001): A mozgás- és búvóhelymintázat elemzése egy Querco-robori-Carpinetum habitat rágcsáló populációinál.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 47 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Kárpáti Zsolt (2001): A rovarok viselkedése kémiai kommunikációs szempontból.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 41 pp.

(Témavezető: Dr. Szőcs Gábor, MTA Növényvédelmi Kutató Intézete; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

Knisz Judit (2001): A törpeegér kisemlős közösségekben elfoglalt helyének vizsgálata, valamint fészkeinek és a pézsmapocok várainak denzitásbecslése a Kis-Balaton területén.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 39 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Mészáros Ottó (2001): Veszélyeztetett madarak zárttéri tartása és mesterséges megtermékenyítési lehetősége a túzok (Otis tarda) példáján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 36 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Molnár Dániel (2001): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) táplálékából kimutatott kisemlősközösségek összehasonlító vizsgálata a vadászterületek foltmintázata alapján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 41 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Nyisztor Zsolt (2001): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) populációjának regionális monitorozása és védelme Baranya megyében

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 31 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Orbán László (2001): Populációdinamikai és biometriai vizsgálatok egy barkóscinege (Panurus biarmicus) populáción

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állattani Tanszék 32.pp.

(Témavezető: Dr. Gyurácz József, BDTF Szombathely; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Szabadi Mónika (2001): Isopoda populációk szünbiológiai vizsgálata a Dráva árterén.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 37 pp.

(Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus).

 

Szatyor Miklós (2001): Európa denevérei.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 142 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus; Konzulens: Bihari Zoltán egyetemi adjunktus).

2000

Gruber Ágnes (2000): A kisemlősfauna indirekt monitorozásának lehetőségei gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetvizsgálata alapján.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 63 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Gyetvai Gergely (2000): Kétéltűek és hüllők pusztulási dinamikájának vizsgálata a pellérdi halastavakat átszelő úton.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

(Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi adjunktus).

 

Illés Péter (2000): Adatok a foltos szalamandra (Salamandra salamandra L.) biológiájához a Kőszegi-hegységben.

Pécsi Tudományegyetem, TTK , Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 39 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Kenyeres Zoltán (2000): Az egyenesszárnyú fajok és élőhelyük közötti kapcsolatok vizsgálata a dorogi Strázsa- és Tábla hegyeken. 

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatföldrajzi és Ökológiai Tanszék 40 pp.

(Témavezető: Kisbenedek Tibor, MTM MTA Ökológiai Kutatócsoport; Konzulens: Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

Kontschán Jenő (2000): Azonos táplálékot fogyasztó madarak és kisemlősök produkcióbiológiai összehasonlítása.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 32 pp.

(Témavezető: Prof. Dr. Gere Géza egyetemi tanár, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, ELTE - TTK; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

Kun András (2000):  A sodrómolyok (Lepidoptera, Tortricidae) Cnephasniini tribuszába tartozó hazai fajok ismertetése és határozókulcsa.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 75 pp.

(Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus; Konzulens: Dr. Peregovits László múzeológus MTA Állattár).

 

Magyari Máté (2000): A Mecsek hegység cincérfaunája.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

(Témavezető: Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus; Konzulens: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus; Konzulens: Dr. Horvatovich Sándor főmúzeológus, Janus Pannonius Múzeum - Természettudományi Osztály).

 

Murányi Dávid (2000): A Nemoura cinerea (Retzius, 1783) (Plecoptera) lárvális taxonómiája és ökológiája Magyarországon.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 49 pp.

(Témavezető: Dr. Andrikovics Sándor főiskolai tanár, Állattani Tanszék, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

Pataki Melinda (2000): Adatok a madárvonulás matematikai ábrázolásához. Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) őszi vonulásdinamikájának vizsgálata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Pintér Viola (2000): Két természetközeli nyílt habitat kisemlős faunája és rágcsáló közösségének szünbiológiai vizsgálata.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 48 pp.

(Témavezető:Dr.Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Wagner Zita (2000): Kor- és ivarfüggés hatása a túlélési és visszafogási valószínűségre egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló együttesének populációiban.

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék 27 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

1999

 

Kalmár Sándor Flóris (1999): Az Apodemus agrarius populációinak összehasonlító szünbiológiai vizsgálata három különböző habitatban.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 47 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Rácz Anette (1999): Malakocönológiai vizsgálatok a Dráva-ártéren.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 80 pp.

(Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus).

 

Schmera Dénes (1999): Trichopterológiai vizsgálatok az Északi-középhegység területén.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 113 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Válóczi Tibor (1999): A Vaskapu-barlang (Bükk-hegység) késő jégkori (felső-pleisztocén) faunájának vizsgálata.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 25 pp.

(Témavezető: Purger Jenő egyetemi tanársegéd; Konzulens: Dr. Hír János múzeológus, Pásztói Múzeum).

 

1998

Jeney Katalin (1998): Adatok a kisemlősfauna indirekt monitoring vizsgálatához gyöngybagoly (Tyto alba [Scop. 1769]) köpetvizsgálata alapján. Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 67 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

Nagy Nóra (1998): Egy erdei habitat (Querqo robori-Carpinetum) rágcsáló közösségének folt- és csapdahasználata.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 55 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Kónya Márton (1998): A pettyes gőte (Triturus vulgaris) és a dunai tarajos gőte (T. dobrogicus) táplálkozásának vizsgálata.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 35 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus; Konzulens Dr. Korsós Zoltán múzeológus, MTM Állattár).

 

Pál József (1998): Egy Querqo robori-Carpinetum habitat rágcsáló fajainak csapdázhatósága és a csapdák közötti mozgásmintázata.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 53 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

Pálfalvi Katalin (1998): Isopoda populációk szünfenobiológiai vizsgálata a Dráva árterén. 

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 38 pp.

(Témavezető:   Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus)

 

Reider Mónika (1998): Celldömölk környékének kisemlős faunája, gyöngybagoly Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetek vizsgálata alapján.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 21 pp.

(Témavezető: Purger Jenő egyetemi tanársegéd).

 

 

1997

Bérces Sándor (1997): A Dráva-ártér futóbogárfaunájának (Coleoptera: Carabidae) cönológiai vizsgálata.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 45 pp.

(Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi tanársegéd és Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd; Konzulens: Dr. Horvatovich Sándor főmúzeológus, Janus Pannonius Múzeum - Természettudományi Osztály).

 

Mátics Róbert (1997): A gyöngybagoly (Tyto alba Scop. 1769) ökológiai vizsgálata a szétterjedés, a táplálkozásökológia és a mortalitás vonatkozásában.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 77 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

Tölgyesi Magdolna (1997): Kisemlős populációméret becslési eljárások két alkalmazott módszerének gyakorlati vizsgálata négy rágcsálófaj csapdázási adatai alapján.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 43 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

Sebő Péter (1997): Az állatvilág taxonómiai reprezentációjának alapelvei (Történeti áttekintés).

Janus Pannonius Tudományegyetem, TK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 94 pp. Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

       Závoczky Szabolcs (1997): Baranya megye denevérfaunájának felmérése és monitoringja.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 34 pp.

(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

1996

Bakó Botond Zoltán (1996): Adatok a magyarországi pelefajok morfológiájához, elterjedéséhez és ökológiájához.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 66 pp.

( Témavezető: Dr. Csorba Gábor muzeológus, MTM Állattár; Konzulens: Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

Simon Tibor (1996): A Medves-fennsík zoológiai értékei és védelmük.

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 72 pp.

(Témavezető: Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

 

Elérhetőség

Ökológiai Tanszék

purger@gamma.ttk.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

Ökológiai Tanszék

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Magyarország

+36 72 503 600 / 24123 mellék (tanszékvezető)
+36 72 503 600 / 24151 vagy 24523 mellék (intézeti titkárság)
Fax: +36 72 503 634

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode