Hallgatók TDK szereplései

 

1995.XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia  (OTDK), Gödöllő

(április 11-13.)

 

Mátics Róbert, Tölgyesi Magdolna, Trócsányi Balázs: Kisemlős populációdinamikai vizsgálatok egy ormánsági mintaterületen.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Mátics Róbert: A gyöngybagoly (Tyto alba Scop 1769) táplálkozása a költési időszakban.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Bérces Sándor, Mátics Róbert: Adatok a Baláta-tavi Természetvédelmi Terület futóbogaraihoz.

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Horvatovich Sándor

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Závoczky Szabolcs: A Mecsek hegység barlangi denevérfaunájának összehasonlító vizsgálata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

         

1996. V. Országos Környezettudományi Diákkonferencia (OKDK), Gödöllő

(április 2-4.)  

 

Bérces Sándor: A Baláta és a Dráva-ártér futóbogár faunájának (Coleoptera: Carabidae) vizsgálata Barber csapdázással.

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Horvatovich Sándor

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Mátics Róbert: A gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 1769) táplálkozása a költési időszakban.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Szatyor  Miklós: A Mecsek hegység denevér faunájának kiegészítő és összehasonlító vizsgálata az irodalmi adatok és a jelen kutatások alapján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Kóczán Katalin, Buchert Eszter: Adatok a Dráva  természetvédelmi oltalom alatt nem álló holtágainak vízminőségéhez

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

 

1997. XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Nyíregyháza   

 

Bérces Sándor: A Dráva-ártér futóbogarainak (Carabidae) cönológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Farkas Sándor

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Gidó Zsolt: Időszakos vizek vízibogarainak és vízipoloskáinak faunisztikai és ökológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Majer József

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Mátics Róbert: Alkalmasak-e a bagolyköpetvizsgálatok a kisemlősök populáció dinamikájánk leírására?

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Nagy Nóra: Egy erdei habitat rágcsáló közösségének folt- és csapdahasználata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Szatyor Miklós: A nagy patkósdenevérek (Rhinolophus ferrumequinum) klímaigénye a hibernacula ideje alatt.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Tölgyesi Magdolna: Kisemlős populációméret becslési eljárások két alkalmazott módszerének gyakorlati vizsgálata.

I. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Trócsányi Balázs: Hő- és fényviszonyok és aktivitás: a Günther-gekkó (Phelsuma guentheri) zárttéri tenyésztésének néhány vonatkozása.

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. J. E. Fa

Janus Pannonius Tudományegyetem, TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék


Závoczky Szabolcs: Épületlakó denevérfajok felmérése és monitoringja Baranya megyében.
II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

 

1998. VI. Országos Környezettudományi Diákkonferencia (OKDK), Budapest   
 

 

Gidó Zsolt: Adatok az Orfűi-tó és környékének vízibogár faunájához
Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Majer József

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Kónya Márton: A pettyes gőte (Triturus vulgaris) és a dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus) táplálkozásának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Korsós Zoltán

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Pál József: Egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló fajainak csapdázhatósága és csapdák közötti mozgásmintázata.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Pintér Viola, Kalmár Sándor: Megművelt és művelés alatt nem álló természetközeli nyílt habitatok kisemlős közösségeinek szünbiológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Wagner Zita: Korfüggő modellek alkalmazása egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló együttesének populációiban.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

 

1999. XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Debrecen   


 

Gidó Zsolt: Vízibogarak (Hidradephaga, Palpicornia) faunisztikai és populációdinamikai vizsgálata egy mecseki élőhelyen.

I. helyezés, Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Majer József

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

                       Gruber Ágnes: Kisemlősfauna indirekt monitorozásának lehetőségei a gyöngybagoly Tyto alba (Scop., 1769) köpetvizsgálata alapján.

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Kalmár Sándor: Apodemus agrarius populációinak összehasonlító sünbiológiai vizsgálata három különböző habitatban.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Knisz Judit: Egy művelésben felhagyott terület Microtus arvalis populáció időbeli dimnamikája és túlélésvizsgálata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Kónya Márton: A pettyes gőte (Triturus vulgaris) és dunai tarajos gőte (T. dobrogicus) táplálkozásának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Korsós Zoltán

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Pintér Viola: Két természetközeli nyílt habitat kisemlősfaunája és rágcsálóközösségének szünbiológiai vizsgálata.

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

Wagner Zita: Kor- és ivarfüggés hatása a túlélés és visszafogási valószínűségre egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló együttesének populációiban.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Janus  Pannonius Tudományegyetem ,TTK, Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék

 

 

2000. VII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Debrecen   
 

 

Gáborik Ákos: Csapdák közötti mozgás és szétterjedés egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsálóközösségének fajainál.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

           Gruber Ágnes: Kisemlősfauna indirekt monitorozásának lehetőségei a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) köpetvizsgálata alapján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Hamburger Krisztina: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) zsákmányösszetétele, összehasonlítva a táplálékkínálat csapdázásos felmérésével   

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Pintér Viola: Az európai vidra Lutra lutra (Linnaeus, 1758) gyakorlati védelme és monitorozása, a hazai és aausztriai tapasztalatok összehasonlítása.

Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dipl. Ing. Dr. Andreas Kranz, Dr. Lanszki József

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Schäffer Dávid: Mozaikos tóparti élőhelyegyüttes rágcsálóközössége, különös tekintettel a M. arvalis és a M. subterraneus együttes előfordulására.

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

 

          2001. XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Budapest   
 

      

           Gáborik Ákos: A mozgás- és búvóhelymintázat elemzése egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló populációinál.

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Hamburger Krisztina: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) denzitásfüggő predációjának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Knisz Judit: A törpeegér Muridae közösségekben elfoglalt helyének vizsgálata, valamint fészkeinek és a pézsmapocok várainak denzitásbecslése a Kis-Balaton területén.
II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Molnár Dániel, Nagy Tibor: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékának összehasonlító vizsgálata a vadászterületek foltmintázatának elemzésével.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Nyisztor Zsolt: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) populációjának regionális monitorozása és védelme Braranya megyében.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

            Sárkány Henrik: Erdőrezervátumi pufferterület kisemlős közösségének diverzitás elemzése, különös tekintettel a tér-időbeli különbségekre.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Schäffer Dávid: Rágcsáló populációk tér-időbeli dinamikája mozaikos élőhelyegyüttes foltmintázatának elemzése alapján.

I. helyezés, miniszteri különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

 

2002. VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Veszprém   
 

 

Baksza Ildikó, Németh Tamás: A göngybagoly, Tyto alba költési paramétereinek és táplálék-összetételének vizsgálata a költőhelyek tájmintázatának elemzése alapján.
Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Dévényi Borbála, Hamburger Krisztina: A gyöngybagoly, Tyto alba szelektív zsákmányolásának vizsgálata a kisemlősök indirekt monitorozásának vonatkozásában.
III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Kacsinecz Gábor, Nagy Tibor: A sárganyakú erdei egér (Apodemus flavicollis) populáció tér-időbeli változásának és területhasználatának vizsgálata nyolc éves monitoring alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Müller Ernő, Tóth Zoltán: A gyöngybagoly, Tyto alba regionális költésének értékelése kulcsfaktor analízis alkalmazásával.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Pogány Ákos: A védett csalitjáró pocok, Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) országos elterjedése és szünbiológiai vizsgálata a Kis-Balaton területén.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Sárkány Henrik: Erdőrezervátumi pufferterület kisemlős közösségének diverzitási elemzése hét éves monitorozás alapján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

2003. XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Szeged   

 

Hamburger Krisztina, Ferenczi Katalin: Zsákmányszelekció és asszociáltság vizsgálata a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékában.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Jillek Rita, Kentzler Eszter: Foltok közötti mozgás elemzése és modellezése egy erdei élőhely Apodemus agrarius populációjában.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Kacsinecz Gábor, Nagy Tibor: Egy gyertyános-tölgyes erdő Apodemus flavicollis populációjának tér-időbeli mintázata és mozgás körzetének vizsgálata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Németh Tamás, Baksza Ildikó: A talajmintázat hatása a gyöngybagoly, Tyto alba költési-és táplálkozás ökológiájára.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Oláh Zsuzsa: A vöröshátú erdei pocok (Clethrionomys glareolus) téli túlélésének becslése és modellezése.
II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Sárkány Henrik, Sárfi Nikoletta: Kisemlősök közösségi szintű monitorozása erdei élőhelyen.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Tóth Zoltán, Dévényi Borbála: A mortalitás elemzése a gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli,1769) regionális költésében.

I. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

 

2004. IX. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát (OFKD), Budapest(április 5-7)   
 


Csonka Gergely: Az Apodemus agrarius szétterjedési mozgásának modellezése mozaikos tóparti élőhelyen.

Würth Kft. Különdíja

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Inkeller Judit: Táplálékhordási aktivitás a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) költési időszakában.
II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Kentzler Eszter, Dudás Réka: Köpetvizsgálatokon alapuló long-term kisemlős monitorozás térinformatikai és populációdinamikai szempontú feldolgozása két gradációra képes faj (Apodemus agrarius, Microtus arvalis) példáján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Debreceni Egyetem különdíja

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Mérő Thomas Olivér: A két fehérfogú cickányfaj (Crocidura suaveolens, Crociuda leucodon) területhasználata mozaikos élőhelyen.

különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Sárfi Nikoletta, Győző Diána: Kisemlősök 10 éves monitorozása erdei élőhelyen, populációdinamikai és közösségi szintű változások.

I. helyezés és az OTDT különdíja

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

2005. XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Pécs, (március  21-24.)

   
 

Dremmel László, Vágai Virág: Mozaikos tóparti élőhely kisemlős közössége: generalisták vs. indikátorok.

Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Dudás Réka, Gondos Mónika és Kentzler Eszter: Indikátor jelentőségű kisemlősök térbeli mintázatának monitorozása bagolyköpet analízis alapján.

II. helyezés

Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Fábián Eszter, Tóth Brigitta: A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) populáció gyarapodásának becslése mozaikos élőhelyen.

III. helyezés

Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék


Inkeller Judit, Győző Diána és Ábrahám Attila: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) vadászati és táplálékhoordási viselkedésének elemzése videokamerás módszerrel.

Különdíj

Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Kálmán Zoltán, Kokas Balázs: Güzüegér (Mus spicilegus) várak denzitás becslése energiafű ültetvényeken.
Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

Peres Szilvia, Kasza Orsolya: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) tojó viselkedése a költés inkubációs időszakában.

Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

 

 

2006. X.  Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Eger (április 10-12.)

 

 

Gunszt Dóra, Kálmán Zoltán, Soós Nándor: A szomszédos élőhelyek és a szegély hatása kisemlősök energiafűben (Elymus elongatus cv. Szarvasi-1) történő szétterjedésére.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Dremmel László: A Kis-Balaton refúgiális mocsaras élőhelyeinek összehasonlítása a kisemlősök kvanitatív karakter értékei alapján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

            Gondos Mónika, Dudás Réka: A faunisztikai felmérésektől a populáció szintű monitorozásig: a kisemlősök eloszlásának vizsgálata a Kis-Balaton védett területein

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

            Kardos Roland, Futó Kinga: Kisemlősök tér-időbeli mintázata védett erdei és újraerdősödő területen

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi  Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

 

2007. XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK),Debrecen

(április 4-6)

 

 

Bálint Diána: Élőhely degradáció hatása védett lápterület kisemlős közösségének szerkezetére és a populációk mennyiségi viszonyaira

II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Dudás Réka: A bagolyköpet vizsgálatok adatainak tájléptékű elemzése a kisemlősök

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Gunszt Dóra: Szegélyek és a betakarítás hatása energiafűben megtelepedő kisemlős populációkra

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Inkeller Judit , Ábrahám Attila: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) hím táplálékhordási aktivitásának jelentősége a fiókák felnevelésében

II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Kasza Orsolya: A gyöngybagolytojó, Tyto alba (Scopoli, 1769) viselkedésmintázatának összehasonlító vizsgálata az inkubáció és a fiókák kikelése utáni időszakban
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Soós Nándor: Együtt élő rágcsáló populációk túlélési és mozgási mintázata védett erdei és újraerdősödő terület használata függvényében

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Orbán Eszter, Futó Kinga: Az erdőművelés hatására kialakult szegélyek és különböző növényzeti foltok hatása a kisemlős közösség összetételére és a karakter fajok térbeli megoszlására

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

 

2008. XI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Nyíregyháza (március 25-26.)

 

 

Borsics József, Bogya Zita: Erdészeti kezelés és vágásgazdálkodás által terhelt különböző erdőfoltok kisemlőseinek csapdázásos felmérése a horvátországi Haljevo területén

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Futó Kinga, Pető Katalin: Generalista rágcsálófajok populációdinamikája különböző vegetációstruktúrájú erdei élőhelyeken

II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Tamási Kitti, Herczeg Róbert: Az aszályos időszakot követő csapadékos időjárás hatása a kisemlősök kolonizációs-rekolonizációs folyamataira

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

2009. XXIX. Országos Tudományos Diákköri Diákkonferencia (OTDK), Veszprém (április 8-10.)

 

Horváth Barbara, Pető Katalin: A gyarapodás és populációnövekedési ráta együttes becslése mozaikos élőhelyen pirók erdeiegér szubpopulációknál.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Néder László, Varga Ágnes: Rágcsáló populációk térbeli asszociáltsága különböző struktúrájú erdei élőhelyek használatában.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Herczeg Róbert, Tamási Kitti: Az északi pocok rekolonizációs mintázata a Kis-Balaton lápterületein.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

2010. XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Sopron (április 6-7.)

 

Sali Nikolett, Gál Janka: A környezeti és emberi zavarás hatása a kisemlősök közösségi összetételére és a fajok területelfoglalási dinamikájára védett lápterületen.

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Somogyi Balázs: Kisemlősök élőhely-foltok közötti mozgásának és szétterjedésének vizsgálata hálózatelemzéssel.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Herczeg Róbert, Tamási Kitti: Élőhely specialista és generalista kisemlős fajok együtt-előfordulási mintázata és terület-elfoglalása lápterületeken.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Tóth Dániel, Wágner Emese: A pirók erdeiegér szétterjedési dinamikájának elemzése különböző vegetációstruktúrájú élőhelyek összehasonlításában.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

 

 

2011. XXX. Országos Tudományos Diákköri Diákkonferencia (OTDK), Budapest (április 19-21.)

 

 

Sali Nikolett: Kisemlősök élőhelyi zavarásra adott válaszának vizsgálata terület-elfoglalási modellekkel.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Stercz Balázs, Horváth Barbara: A legeltetés, mint zavaró tényező hatása mozaikos területen koegzisztens két Apodemus faj terület-elfoglalására.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Somogyi Balázs, Hegedüs Edina: A gyöngybagoly (Tyto alba) viselkedésének vizsgálata hálózatelemzéssel.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Kanyik Kitti, Tamási Kitti: Gyöngybagoly köpetek adatainak felhasználása kisemlősök hosszú távú populációdinamikájának elemzéséhez.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Somogyi Balázs: Kisemlősök élőhelyfoltok közötti szétterjedésének és migrációjának vizsgálata hálózatelemzéssel.

II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Veres Krisztina, Mánfai Kinga: Gyöngybagoly köpetekből kapott kisemlős közösségi adatok tájökológiai értékelése különböző térléptékben.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Wágner Emese, Tóth Dániel: Az emigráció vizsgálata közvetlen becsléssel és modellezéssel a pirók erdeiegér populációdinamikájában.

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

 

2012. XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Veszprém (április 6-7.)

 

Gábor Anna , Papp Gábor: Koegzisztens rágcsálófajok területhasználata a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Mecsek-hegység) különböző erdőfoltjaiban.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Kanyik Kitti , Tóth Dániel: A közönséges kószapocok szétterjedési és demográfiai mintázata lápterületen.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Szűcs Dominika , Horváth Kitti: A kisemlősfauna tájléptékű összehasonlítása a Fertő-Hanság és a Dráva-mente különböző tájegységeiben gyűjtött gyöngybagoly köpetek adatai alapján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

 

Zana Brigitta , Véninger Eszter : Fajkompozíció és közösség szerkezeti változások területhasználatban különböző két lápterület kisemlős együttesénél.

II. helyezés

Témavezetők: Dr. Horváth Győző, Herczeg Róbert

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

2013. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Diákkonferencia (OTDK), Szeged (március 2-4.)

 

Papp Gábor, Gábor Anna : Domináns kisemlősfajok élőhely használata különböző erdőképkorosztályú területeken.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Somogyi Balázs, Hárságyi Dorottya,Morvai Anita: A vörös róka(Vulpes vulpes) opportunista predációs viselkedésének hatása a kisemlősök csapdázási eredményeire.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Rácz Arnold, Saller Orsolya: A sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) populaciódinamikája a robusztus és a nyílt populációbecslés összehasonlításával

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

2014. XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Pécs (április 23-25.)

 

Szűcs Dominika – Horváth Kitti: Magyarországi folyó menti sík területek kisemlős faunájának tér- és időbeli összehasonlítása bagolyköpet vizsgálatok alapján.

II. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Gábor Anna , Papp Gábor: Domináns rágcsálófajok mikro-élőhely asszociáltságának vizsgálata a Kőszegi-forrás erdőrezervátum (Mecsek-hegység) területén.

III. helyezés

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Horváth Adrienn – Földesi Lilla: Kisemlősök éves és szezonális demográfiai változása 2000–2012 közötti indirekt adatok alapján Baranya megyében.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Rácz Arnold – Saller Orsolya: A befogási sikert korlátozó tényezők hatásának vizsgálata a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) populáció gyarapodási paramétereire.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Hendinger Virág – Jánosa Gergely: Kisemlősök közösségi szintű válasza mesterséges lékek okozta erdőfragmentáció hatására.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Tóth Dániel: Kisemlősök élőhely-használatának vizsgálata lékvágásos gazdálkodással kezelt erdőrezervátumi védőzónában.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

Zátonyi Dávid – Tóth-Pajor Olívia Gina: Kisemlősök vízborítás utáni kolonizációs mintázata a Kis-Balaton lápterületein.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Állatökológiai Tanszék

 

 

2015. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Diákkonferencia (OTDK), Pécs

(április 8 -10.)

 

Jánosa Gergely: A fajkompozíció és a közösségi struktúra denzitásfüggő változása lékvágással fragmentált erdőfoltok kisemlős együtteseinél.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék

 

Kelemen Krisztina, Bán Viktória: Kisemlősök makro- és mikroélőhely léptékű asszociáltságának vizsgálata felújító lékvágásos erdőgazdálkodással kezelt erdőrezervátumi pufferterületen.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék

 

Polgári Botond: Erdőgazdálkodás során létrejött mesterséges lékek kisemlősök populációdinamikájára gyakorolt fragmentáló hatásának vizsgálata multi-state modellek alapján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék

 

Rácz Arnold – Németh Emese: Kisemlősök vírusfertőzöttségének tér- időbeli mintázata a Kőszegi forrás Erdőrezervátum (Mecsek-hegység) területén.

II. helyezés

Témavezetők: Dr. Horváth Győző, Dr. Jakab Ferenc

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék, TTK, Genetika és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

Schmidt Kornél, Széchenyi Alexandra: A Kis-Balaton lápterületein jellemző kisemlős együttesek összehasonlító vizsgálata nagyobb csapdázási ráfordítású faunisztikai monitoring alapján.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék

 

Somogyi Balázs, Hárságyi Dorottya,Morvai Anita: A vörös róka (Vulpes vulpes) kisemlős

csapdázásra adott predációs válaszának modellezése

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék

 

Zelles Mónika: Koegzisztens kisemlősök intra- és interspecifikus térbeli mintázata lékvágásos erdőgazdálkodással fragmentált erdőfoltokban.

Különdíj

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség

Ökológiai Tanszék

purger@gamma.ttk.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Biológiai Intézet

Ökológiai Tanszék

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Magyarország

+36 72 503 600 / 24123 mellék (tanszékvezető)
+36 72 503 600 / 24151 vagy 24523 mellék (intézeti titkárság)
Fax: +36 72 503 634

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode